Základy domu na klíč - Magazín - Blog - Inspirace - Zděné domy na klíč - Dřevostavby na klíč

Nejdůležitější část celé stavby

Získali jste hypotéku a s radostí jste se vrhli na plánování stavby vašeho rodinného domu? Nebo zatím jen sníte, jaké to bude, až dospějete do této fáze?

Základy rodinného domu představují nejdůležitější část celé stavby. Pojďme se podívat, co bychom o jejich realizaci měli vědět.

Základy domu na klíč - Magazín - Blog - Inspirace - Zděné domy na klíč - Dřevostavby na klíč

Základové pasy

Rodinné domy běžné velikosti jsou zpravidla zakládány na základových pasech. Ty dosahují hloubky 90 – 100 cm a šířky 50 – 60 cm. Přesné rozměry naleznete v projektu základů zpracovaného projektantem na základě geologického průzkumu staveniště.

Při vypracovávání této dokumentace je nutné zohlednit zejména složitější geologické podmínky, jako je například nesoudržná zemina, naváté spraše nebo dodatečně provedené navážky.

Délka základových pasů by měla přesahovat délku budoucí nosné zdi alespoň o 5 cm na každou stranu, aby v tomto prostoru bylo možné správně zakončit izolaci spodní stavby.

Tím se vytvoří tzv. zpětný spoj živičné vodotěsné izolace, a tedy exaktní vytažení izolace zhruba 15 cm na základ svislé stěny domu.

Základy domu na klíč - Magazín - Blog - Inspirace - Zděné domy na klíč - Dřevostavby na klíč

Co je důležité vědět před betonáží základových pasů:

Základová spára základových pasů musí být důkladně vyčištěná a soudržná. Základové pasy by měly dosahovat stejné šířky po celé výšce výkopu.

Proč je to tak důležité?

Protože by při odlišné šířce pasů v horní a dolní části byla hmotnost stavby přenášena nerovnoměrně. To by mělo za následek nesprávné zatížení a přinejmenším výrazné snížení životnosti domu.

Zvláštní péče by samozřejmě měla být věnovaná také výběru a zpracování betonové směsi. Po posledních změnách normy (ČSN EN 206) za specifikaci betonové směsi odpovídá odběratel.

Její použití by mělo odpovídat údajům v projektové dokumentaci. Kvalitu provedené práce na neposledním místě ovlivní kvalitní zpracování betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru.

Základy domu na klíč - Magazín - Blog - Inspirace - Zděné domy na klíč - Dřevostavby na klíč

Základová deska

Základová deska přichází ke slovu v případě neúnosných vlastností zeminy. Pokud jsou podmínky staveniště extrémní, může projektant zvolit založení objektu na základové desce na pilotách.

Základová deska je souvislá betonová plocha vyztužená armaturou podle návrhu statika. Její tloušťka dosahuje zpravidla 35 -50 cm.

K úspěšně realizovanému projektu neodmyslitelně patří správné, a tedy exaktně stabilní a rovnoměrné založení rodinného domu.

Odebírejte naše novinky

Zdarma vám budeme zasílat:

  • Rady, tipy a inspiraci ke zdravému, modernímu a nízkoenergetickému bydlení
  • Ukázky realizovaných staveb, včetně fotogalerií
  • Nové typové projekty rodinných domů na klíč
  • Akční slevové nabídky spojené s plánováním výstavby rodinného domu

Inspirace a novinky ze světa zděných domů a dřevostaveb na klíč

Rádi zodpovíme všechny vaše otázky!

Nechte se od nás kontaktovat zdarma!

Vložte váš e-mail a budeme vám zasílat
nové nízkoenergetické domy na klíč

Zde si prosím stáhněte informace o výstavbě
nízkoenergetického domu na klíč


Nízkoenergetické zděné domy
a dřevostavby na klíč
, s.r.o.