Jak poznáte kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu?

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Stavba kvalitní nízkoenergetické dřevostavby

Cílem každého člověka je postavit si kvalitní nízkoenergetický dům, který bude zajišťovat nízkoenergetický provoz a který bude splňovat veškeré nároky na kvalitní a komfortní bydlení.

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé upřednostní dřevostavbu před zděným domem, je nižší pořizovací cena a rychlost výstavby. Pokud má však dřevostavba dosáhnout požadovaných kvalit je téměř vždy cena vyšší než u zděného domu.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Dřevostavba, cena a kvalita

Někteří lidé si vybírají nejlevnější možné varianty a již v průběhu realizace jednotlivých prací zjišťují nepředvídatelná úskalí, která jim přináší nečekané prodražení a komplikace nejen při samotné realizaci, ale také při užívání domu na klíč.

Jak tedy docílit toho, aby kvalita nízkoenergetické dřevostavby na klíč byla vysoká a zároveň její cena nepřesahovala cenu nízkoenergetického zděného domu na klíč? Je nutné hledat takové řešení, které zajistí vysokou kvalitu nízkoenergetické dřevostavby a zároveň cena domu bude stále nižší než v případě výstavby nízkoenergetického zděného domu.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Fyzikální vlastnosti našich panelů

Pro Vaši informaci uvádíme některé fyzikální vlastnosti panelů takto provedených obvodových stěn:

 • Tepelný odpor 4,97 m2 * K/W
 • Součinitel prostoru tepla panelu tloušťky 150 mm 0,314 W/m2 * K
 • Součinitel prostoru tepla panelu tloušťky 150 mm + 100 mm EPS 0,176 W/m2 * K
 • Požární odolnost 45 REI
 • Vzduchová neprůzvučnost 36 db
Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Profesionální řízení stavby dřevostavby

Ještě před tím, než se pustíme do srovnání výhod jednotlivých technologií si musíme uvědomit, že klíčovou roli hraje nejen samotná skladba technologií, ale také stavební a řemeslný tým, který bude stavbu realizovat. U každého týmu jsou klíčové zkušenosti, schopnosti a přístup k realizaci stavby, který má zcela rozhodující vliv na její finální kvalitu.

Pokud si tedy vybíráte tu správnou stavební společnost, zaměřte se na informace o konkrétních lidech a technologiích. Samotný vedoucí oddělení provádění staveb by měl mít patřičné zkušenosti. Samozřejmostí je autorizace k provádění staveb nejméně 20 let. Důležitá je také dlouholetá praxe s výstavbou rodinných domů, ideálně 20 a více let.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Dřevostavba a profesionální tým řemeslníků

Stavbu samotnou by neměli realizovat „všeznalci“ či „všeumělové“, ale pro každý stavební proces by měl být vybrán profesní specialista, který má odpovídající zkušenosti právě v řemeslu, které bude na Vaší stavbě realizovat, např. topení by pro Vás měl dělat topenář, který celý život dělá pouze topení, tj. má patřičné zkušenosti a vystaví Vám také potřebné revizní protokoly.

Často se nás klienti ptají, zda si mají vybrat nízkoenergetickou dřevostavbu na klíč anebo nízkoenergetický zděný dům na klíč. Pro nízkoenergetickou dřevostavbu na klíč hraje faktor času, tj. rychlosti výstavby a nižší vstupní cena. Není však dřevostavba jako dřevostavba a často i drobnější úspora při výstavbě může vést k fatálním následkům, které se mohou projevit během následujících let, zpravidla po uplynutí záruční doby.

Izolace spodní stavby rodinného domu - Magazín - Blog - Inspirace - Zděné domy na klíč - Dřevostavby na klíč

Dřevostavba a kvalita spodní izolace stavby

Dřevostavby jsou kriticky zranitelné ze spodní části stavby a je proto velmi důležité zamezit jakémukoliv pronikání vlhkosti. Samotný klient nic nepozná, ale během pár let do konstrukce může začít pronikat odspodu vlhkost a postupně kvalitu dřevostavby degradovat.

Podle našich průzkumů není tomuto tématu věnována hlubší pozornost ze strany dodavatelů montovaných dřevostaveb na klíč, i když my toto téma vnímáme jako klíčové.

Proto na základě celoživotních zkušeností našeho vedoucího oddělení provádění staveb, pečlivě pracujeme s tzv. zpětným spojem a spodní izolací stavby. Spojujeme tradiční zkušenosti s moderní technologií a máme 100% jistotu, že je dřevostavba na klíč patřičně ochráněna a zaizolována.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Dřevostavba - akustika a úspora energií

Dalším slabším bodem každé dřevostavby jsou akustické vlastnosti, které je důležité řešit kvalitním složením samotné stěny nízkoenergetické dřevostavby na klíč a také dalšími vrstvami kvalitních materiálů, které pomohou v zajištění odpovídajícího akustického komfortu, který člověk od moderní nízkoenergetické dřevostavby na klíč očekává.

Pokud je nízkoenergetická dřevostavba správně postavená a složena z odpovídajících technologií, zajišťuje vysoce levný provoz. Je však důležité vědět, že nízkoenergetickou dřevostavbu je nutné pravidelně temperovat, tj. trvale vytápět, protože není schopna sama o sobě teplo udržet. Budete-li ji trvale užívat, máte jistotu, že zde bude zajištěno příjemné klima a nízkoenergetický provoz po celý rok.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Dřevostavba - letní a zimní pohoda

Obecně dřevostavby mají nízkou schopnost ochránit Vás v letních měsících před návalem horka, tedy pokud nejsou doplněny o materiály, které dokáží toto horko odrazit. Doplněním těchto materiálů se výrazně zvýší cena a nízkoenergetická dřevostavba se stává dražší než nízkoenergetický zděný dům.

Jak docílit dobrého akustického prostředí a příjemného klimatu v letních měsících, aniž by cena nízkoenergetické dřevostavby převýšila cenu zděného domu? Zde doporučujeme použít odpovídající množství zateplení pod střechou, minimálně 30 cm. Dále je nutné soustředit se na složení stěny. Ideálním řešením je použití tvrdé pěny, která v mnoha směrech předčí tradiční materiály (polystyren, vata atd.) a jako jedna z mála dokáže zajistit, že se Váš dům nebude v letních měsících přehřívat a nebude do něj pronikat nadměrné množství hluku.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Kvalitní montáž a materiály dřevostavby

Pěnová izolace přes zimu drží teplo vevnitř a v létě naopak venku. To znamená menší náklady na vytápění, ale také daleko menší množství uhlíku ovlivňujícího kvalitu naší přírody.

Dalším velmi nepříjemným faktorem, který může změnit Vaše komfortní bydlení v drama, je nepovedená montáž dřevostavby, použití nevhodných materiálů při výstavbě a pronikání hlodavců, mravenců, drobných parazitů a dalšího hmyzu do Vašeho domu. Zvláště při použití vaty je riziko zamoření škůdci obrovské. Kritickým bodem je také montáž celé stavby na místě bez použití velkoplošných panelů.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Úskalí nekvalitní dřevostavby

Snadno se Vám poté může stát, že Váš dům bude ideálním útočištěm pro celé mraveniště, které se bude pohybovat napříč celou konstrukcí Vašeho domu. Napadení jakýmkoliv výše uvedeným škůdcem je téměř nemožné z domu odstranit!

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

100 % ochrana investice do dřevostavby

Celkově je důležité, aby měla skladba domu takové vlastnosti, které zajistí 100 % ochranu proti vodě a škůdcům, tzv. kompletní a ucelenou izolaci. Některé materiály a technologie dokáží hlodavci prokousat a potom se Váš domov stává ideálním útočištěm pro každého potkana, krysu anebo myš. Toto též platí u domů, kde není použita klasická základová deska, ale dům stojí na zemních vrutech. V části pod domem vzniká rozsáhlá dutina, která je ideálním domovem pro veškeré škůdce. S tímto jsme se osobně setkali u některých neodborně postavených domů, a proto doporučujeme pečlivě dbát na výběr dodavatele a vybraných stavebních technologií, které Vám Váš stavitel nabízí.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Realizace kvalitní stavby dřevostavby

Pokud je dřevostavba na klíč realizována správným odborným montážním týmem a pokud jsou použity odpovídající a kvalitní stavební technologie, zajistí Vám dřevostavba na klíč odpovídající nízkoenergetický provoz, přijatelnou akustickou kvalitu a garanci rychlejší výstavby oproti zděnému domu na klíč.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Kvalitní technologie dřevostavby

Využíváme technologie běžně používané při výstavbě domů v Německu a v Rakousku:

  • BASF – zateplení
  • KNAUF – pojiva a SDK desky
  • VEKRA – okna
  • TONDACH – pravá pálená střecha
  • RICHTER+FRENZEL – koupelna a toaleta
  • EGGER – podlahy

Nenechte se nalákat na výrazně nízkou cenu. Výrazně nízké ceny lze docílit pouze použitím méně kvalitních stavebních materiálů a neodborných řemeslných týmů.

Kvalitní dřevostavba na klíč - Kvalitní dřevostavba - Nízkoenergetická dřevostavba - Dřevostavba - Nízkoenergetické zděné domy a dřevostavby na klíč

Investice do kvalitní dřevostavby

Při výstavbě rodinného domu lze kvalitu stavebního materiálu a řemeslného týmu přirovnat k pořízení nového oblečení. I zde máte na výběr nakoupit si kvalitní značkové oblečení, které Vám vydrží několik let, ale za vyšší pořizovací cenu anebo méně kvalitní neznačkové oblečení, např. z tržnice, které Vám vydrží pouze 2 měsíce. Úplně stejné je to i s výstavbou domu. Pokud Vám má nízkoenergetický dům vydržet 100 a více let, nikoliv 20–30 let, vyplatí se investovat do kvality použitých stavebních materiálů a odborníků, kteří výstavbu domu realizují.

Získejte kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu za cenu nájmu!

Odebírejte naše novinky

Zdarma vám budeme zasílat:

 • Rady, tipy a inspiraci ke zdravému, modernímu a nízkoenergetickému bydlení
 • Ukázky realizovaných staveb, včetně fotogalerií
 • Nové typové projekty rodinných domů na klíč
 • Akční slevové nabídky spojené s plánováním výstavby rodinného domu

Inspirace a novinky ze světa zděných domů a dřevostaveb na klíč

Rádi zodpovíme všechny vaše otázky!

Nechte se od nás kontaktovat zdarma!

Vložte váš e-mail a budeme vám zasílat
nové nízkoenergetické domy na klíč

Zde si prosím stáhněte informace o výstavbě
nízkoenergetického domu na klíč


Nízkoenergetické zděné domy
a dřevostavby na klíč
, s.r.o.